Züccaciye sektörü güç birliği yapacak TÜRKİYE'nin 68'inci ihracatçılar bitliğinin, Züccaciye ve Endüstriyel Mutfak İhracatçıları Birliği adı altında kurulması çalışmalan yürütülüyor. Pazar büyüklüğü 10 milyar Dolar'a ulaşan mutfak eşyaları sektörü, dünya ihracat sıralamasında son 2 yıldır, 4 milyar Dolarlık ihracatla 6. sırada yer almaktadır. İhracatın 5-6 milyar Dolar'a ulaşarak dünya sıralamasında 4. sıraya çıkabilmek ve 4-5 birliğin içinde dağınık bir şekilde bulunan sektörün tek bir çatı altında toplanması için "Züccaciye ve Endüstriyel Mutfak İhracatçılan Birliği" adı altında Türkiye'nin 68. ihracatçılar birliği kurulması çalışmalan başlatıldı. Birliğin kuruluşu için gerekli başvurular yapılırken, gerekli olan 75 fîrmakriteri de aşılmış durumda.Yftnetim Kurulu'nda TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, İMMİB ve İKMİB Başkanı Murat Akyüz, İDDMİB Yönetim Kumlu Üyesi İsmail Erdoğan'ın da yer aldığı 450 üyeli Züccaciyeciler Demeği (ZÜCDER) ve 2000'e yakın firmanın çatı kuruluşu EVFED'in Başkanı Ömer ErtuğrulErdoğan, "Tencere üreticileri bir birlikte, plastik mutfak ürünü üretenler başka birlikte, porselen, cam sofra ve mutfak eşyalan ise yine başka bir birlikte %1,5-4 gibi çok küçük oranlannda temsil ediliyor. Bu şekilde bir sinerji oluşturmak çok zor. Tüm sektörü tek bir çatı altında toplayan yeni birliğin oluşturulması demek; sorunlan da, fuarlan da, UR-GE'leri de, toptan ve perakende satış noktalan da bir olan, tamamen aynı sektörde iştigal eden fırmalann birlikteliğinden oluşacak bir birliğe üye olunması demek. Sadece bizim sektörümüzden oluşan bir ihracatçı birliği demek, aidatlardan oluşan maddi kaynak ve emeklerin de sadece sektörümüzün gelişimi için harcanacak bir birlik demek. Birlik sayesinde hedefimiz 5 yıl içerisinde ihracatımızı artırarak, dünya 6'ncılığından 4'üncülüğe gelmektir. Ama hepsinden önemlisi GÜÇ BİRLİĞİ'dir." dedi. Yeni kurulacak birliğin adının "Züccaciye ve Endüstriyel Mutfak İhracatçılan Birliği" olacağını söyleyen Erdoğan, kurulmasının onaylanması halinde bu birliğin Türkiye'nin 68'inci ihracatçılar olacağının altını çizdi. EN AZ 75 ÜYE, YÜZDE 20 İHRACAT ŞARH Züccaciye ve Endüstriyel Mutfak İhracatçılan Birliği kurulması yönünde Ekonomi Bakanlığı İM* yJHjf ve TİM'e müracaat ettiklerini, her iki makamdan da bu birliğin kurulması için, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yönetmelik'e göre, aynı sektörde faaliyet gösteren fıımalardanen az 75 firmanın bir araya gelmesi koşuluyla başvurulabileceği, bu kriteri de 2 katı firmayla yerine getirdiklerini belirten Erdoğan, başvuru formlan ile TİM'e başvuru aşamasına gelindiğini belirtti. Birliğin kurulmasının bundan sonra TİM'in teklifi ve Ekonomi Bakanlığı'nın onayıyla söz konusu olacağını ifade eden Erdoğan, aynca şu açıklamalarda bulundu: "TİM'eve Ekonomi Bakanlığı'na yazdığımız yazıların ardından, 'Şartlan yerine getirin'denildi. Biz de bu şartlan sağladık. Birlik kurulduğunda 4 milyar Dolarlık ihracatımızı, 5-6 milyar Dolar bandına çıkarmak için uğraşacağız.İhracat rakamına göre dünyada 6'nayız. Hedefimiz, birlikle yaratılacak sinerjiyle 5 yılda 4'üncü sıraya yükselmek.Züccaciye sektörü, 2.2 milyar Dolar'lık dış ticaret fazlasıyla Tüıkiye'nin dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinden biridir. Dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren sektörümüzün birim ihracat değeri, 10 yıl içerisinde 2,55 Dolar/kg'danyaklaşık 4 Dolar/kg'a ulaşarak büyük bir ivme kaydetmiştir. Bu yüzden diğer birlikler içerisinde dağınık bir şekilde yer alan sektörümüzün, tek bir çatı altında toplanmasının, birlik, beraberlik ve sinerjiyi artırarak, Türkiye züccaciye ve endüstriyel mutfak sektörünü dünyada daha da başanlı kılacağını düşünüyor ve inanıyoruz."