TOBB Türkiye Züccaciye Sektör Meclisi Toplantısı 03 Ocak 2018 tarihinde saat 11:00’de TOBB’un Ankara merkez binası Şefik Tokat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

                Toplantı gündemi kapsamında;

  • Sektörümüzdeki KDV oranlarının yüksekliği ve
  • Hammadde, yardımcı malzeme, ve mamul ürünlerin ithalatına uygulanan ek gümrük vergileri

 

konusunda ilgili Bakanlık yetkilileriyle görüşme sağlanarak, konular müzakere edilmiştir.

                Toplantıya katılan Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü ÖTV ve KDV’den sorumlu Daire Başkanı Sayın Ersin Saklar sektörlerdeki KDV sistemi ile ilgili bilgi vererek kendisine yöneltilen soruları cevaplandırmıştır.

                Toplantının devamında ise Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cavit Özdem tarafından ithalat ve koruma önlemleri ile ilgili sunum yapılmış ve akabinde sorulan sorulara cevap verilmiştir.

                Toplantıda Meclis Üyeleri gündem maddeleriyle ilgili görüşlerini bildirmişlerdir. Görüşler çerçevesinde sektörümüzdeki KDV’nin, haksız rekabete ve kayıt dışı ekonomiye sebep olması nedeniyle %18’den %8’e düşürülmesi, küçük elektrikli ev aletlerindeki ÖTV’nin kaldırılması ve özellikle hammadde ithalatındaki ilave gümrük vergilerinin düzenlenmesi konuları vurgulanmıştır.

                TOBB Züccaciye Meclisi Başkan Vekili Sayın Murat Akyüz’ün sektörel dış ticaret ve trendlerle ilgili sunum da gerçekleştirdiği toplantı, TOBB Başkan Vekili Sayın Ali Kopuz’un temenniler ve kapanış konuşmasıyla son bulmuştur.

                SONUÇ: Sektörümüz için en önemli sıkıntıların başında gelen KDV, ÖTV ve ek gümrük vergileriyle ilgili detaylı bilgi, görüş ve öneriler ilgili Bakanlık yetkilerine sözlü olarak aktarıldığından, daha öncesinden de aynı konularla ilgili kendilerine yazılı dosyalar sunulmuş olduğundan, konuların gündeme alınması ve kanun/mevzuat değişikliklerinde istediğimiz çerçevede düzenlenmesi beklenmektedir.