Konuşmacılar:   Burak ÖZTEMEL

                          Kerim BİLİR

Tarih: 24.01.2018

Saat: 10:00 - 12:00

Yer: İstanbul Ticaret Odası

Seminere katılan: Elif DEMİR

 

Derneğimizce, İstanbul Ticaret Odası’nda 24 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Semineri’ne iştirak edilmiştir.

Seminerde Rekabet İTO Geliştirme Koordinatörlüğü’nden Burak Öztemel İstanbul Ticaret Odası’nın kimlere hizmet ettiği, sağladığı kolaylıkları, görevlerinin neler olduğu hakkında bizleri bilgilendirdi.  Diğer konuşmacı Proje Uzmanı Kerim Bilir ise KOBİ’ler ve güncel olan programların desteklerinin kabul görülme şartları üzerine detaylı açıklamalarda bulundu.

KOSGEB’ in KOBİ niteliğindeki firmalar için güncel olan destek programları aşağıda sunulmuştur:

 

 

 

 • Genel Destek Programı

KOBİ’ lere yönelik genel işletme geliştirme destekleri sağlanarak rekabet gücünü artırıcı bireysel faaliyetlerin desteklenmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını arttırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi ile KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması amaçalanmakatadır. Programın süresi 3 yıldır. 

 

Genel Destek Programı Destekleri

Destek Üst Limiti (TL)

Geri Ödemesiz

1.Bölge

2. 3. Ve 4. Bölgeler

5. Ve 6. Bölgeler

Yurt İçi Fuar Desteği

45.000

 

 

 

 

 

 

 

          %50

 

 

 

 

 

 

 

          %60

 

 

 

 

 

 

 

         %70

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

20.000

Tanıtım Desteği

25.000

Eşleştirme Desteği

30.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000

Danışmanlık Desteği

22.500

Eğitim Desteği

20.000

Enerji Verimliliği Desteği

75.000

Tasarım Desteği

22.500

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000

Belgelendirme Desteği

30.000

Test,Analiz Ve Kalibrasyon Desteği

30.000

Bağimsiz Denetim Desteği

15.000

Lojistik Desteği

40.000

Gönüllü Uzmanlık Desteği

15.000

 

 

 • Yeni Girişimci Desteği

Bu program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan işletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir.

                                                   Yeni Girişimci Desteği

Destek Üst Limiti

 

Destek Unsurları

İşletme Kuruluş Desteği

 

 

 

   Geri Ödemesiz

              2.000

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım Ve Ofis Donanım Desteği

            

             18.000

İşletme Giderleri Desteği

             30.000

Sabit Yatırım Desteği

 

            100.000

Destek Oranı

1.ve 2. Bölgede %60

3., 4., 5. Ve 6. Bölgede %70

(Girişimcinin kadın,gazi,birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde oran +20 puan)

 

 • AR-GE, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Ar-Ge Ve İnovasyon Programı Süresi: En çok 24 ay (+12 ay)

Endüstriyel Uygulama Programı Süresi: En çok 18 ay (+12 ay)

Toplam : 1.568.000 TL

 

 • Teknolojik Ürün, Tanıtım Ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı

Başvuru Yapabilecekler;

 • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi almış

Destek Oranı: %100

Destek Süresi: 1 yıl

Destek Üst Limiti: 150.000

 

 • İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

Programın amacı , KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek ‘’Ortak Sorunlara Ortak Çözümler’’ üretilmesi ve orta-yüksek teknoloji alanlarında hazırlanacak ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerini desteklemek.

Proje Süresi: 6-24 ay (+12ay)

Destek Üst Limiti: 300.000 TL Geri Ödemesiz, 700.000 TL Geri Ödemeli

                                 300.000 TL Geri Ödemesiz, 1.200.000 TL Geri Ödemeli

Destek Oranı: 1.Bölge %50

                         2., 3. Ve 4. Bölgeler %60

                         5. Ve 6. Bölgeler %70

 • Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlardaki ortak imalata yönelik projeler için:

1.500.000 TL (Geri Ödemesiz 300.000 TL, Geri Ödemeli 1.200.000)

 • Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizat Yerli Malı Belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına %15 ilave edilir.

 

 • Kobi Teknoyatırım Destek Programı

Amacı, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihrcatını arttırmak.

Projenin Süresi: En çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

Projenin Üst Limiti: 5.000.000 TL

İşletme Ölçeği

Destek Oranı (Geri Ödemesiz)

Makine-Teçhizat Ve Yazılım İçin Destek Oranları (Geri Ödemesiz+Geri Ödemeli)

Mikro İşletmeler

%70

Yüksek Teknoloji: +%5

%100*

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar ödemeli destek verilir.)

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler

%60

Yüksek Teknoloji: +%5

Geri ödemeli destek kapasamında talep edilen teminatlar için %100 Teminat Giderleri Desteği

 • Stratejik Ürün Destek Programı

 

Başvuru Dönemi

Ön Değerlendirme/Teknik-Mali Rapor Dönemi

Kurul Değerlendirme Dönemi

1.Dönem

1 Ocak – 31 Mart

15 Mayıs’a kadar

16 Mayıs-30 Haziran

2.Dönem

1 Temmuz-30 Eylül

15 Kasım’a kadar

16 Kasım-31 Aralık

 

KOBİ, bir büyük işletme ile işbirliği içerisinde başvuru yapmalıdır.

Proje Süresi: En çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

Destek Üst Limiti: 5.000.000

Destek Oranları:

Destek Oranı (Geri Ödemesiz)

Makine Ve Teçhizat İçin Destek Oranları (Geri Ödemesiz+Geri Ödemeli)

                           

                         

                              %70

%100*

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için %100 Teminat Giderleri Desteği