09 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonu ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarında cam, seramik ve benzeri metalik olmayan ürünler sanayi sektör toplantısına Derneğimiz Genel Sekreterliği olarak katılımda bulunduk. Toplantıya İmsad Derneği, Agrega Derneği, Hazır Beton Ve Asfalt Üreticileri Derneği yetkilileri ile şehir planlamacıları ve Belediye yetkilileri katılmıştır.

     Sektörün mekânsal gelişme eğilimi ve kümelenme eğilimi konusunda görüşlerimiz paylaşılmıştır. Cam ve seramik sektörünün şehir dışında ve mevcut OSB’ler içerisinde üretim yaptıkları ve genelde büyük üreticilerin şehir dışında kümelendikleri anlatılmıştır. Sektörün gelişimi açısından da şehir içerisinde yatırım planlamasının olmadığı ve mevcut üreticilerin tamamlanan alt yapı ve desteklere istinaden yerleşim alanları dışına çıktıkları ifade edilmiştir.

    Yapılacak ilave çalışmalardan sonra konuyla ilgili tekrar toplanılacağı belirtilerek gündem kapatılmıştır.

 

Mustafa D. Uzun